Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 226 резултата
B 77219
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Choosing Storage Devices with Consideration of Backup and Restore Performance in MS SQL SERVER
(2019)
Ivan Kuyumdzhiev; Radka Nacheva

Чети онлайн

B 78185
Каталог "Книги" | Книга
SQL
Решения за практически задачи (2023)
D.K. Academy
B 71851
Каталог "Книги" | Книга
SQL Хакове
Съвети и инструменти за изследване на вашите данни (2008)
Андрю Къминг; Гордън Ръсел
B 78187
Каталог "Книги" | Книга
Бази данни
Структура на базите данни, синтаксис на SQL и много примери (2023)
D.K. Academy
B 77721
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Надграждане на банковия софтуер - генериране на декларации по GDPR
(2021)
Юлиан Василев

Чети онлайн

ПВ 2022а
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Метод искусственного соответствия SQL-запросов индексам реляционных баз данных
(2013)
В. Сорокин
У 1183
Каталог "Книги" | Книга
Бази от данни
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2009)
Мария Кашева; Олга Тулешкова; Иван Куюмджиев

Чети онлайн

B 71544
Каталог "Книги" | Учебно пособие
SQL and JDBC
[Уч. пособие за студентите на ВСУ] (2007)
Валтер Станчев
B 65867
Каталог "Книги" | Книга
SQL
:Включ. SQL 2 : Полное руководство (1998)
Джеймс Грофф; Пол Вайнберг
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Problems and Solutions for Information Provision of Clusters by Small and Medium Enterprises
(2018)
Emil Denchev

Чети онлайн

B 71849
Каталог "Книги" | Книга
Microsoft SQL Server
2005 : Наръчник на администратора (2006)
Уилям Станек
У 674
Каталог "Книги" | Учебник
Бази от данни
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (1991)
Мария Кашева

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Database Administration Practical Aspects in Providing Digitalization of Educational Services
(2022)
Pavel Petrov; et al.
B 76725
Каталог "Книги" | Книга
Принципи на базите от данни
[ Учебник за студентите от НБУ] (2017)
Юлиана Пенева
B 75581
Каталог "Книги"
Ръководство по бази от данни
(2015)
Радослава Христова; Димитър Димитров
B 67224
Каталог "Книги" | Книга
SQL
Ръководство на програмиста (2001)
Форест Хулет
B 69706
Каталог "Книги" | Книга
SQL
Профес. изд Т. 1-2 (2001)
Т. 1
Мартин Грубер
B 69706
Каталог "Книги" | Книга
SQL
Профес. изд Т. 1-2 (2001)
Т. 2
Мартин Грубер
B 70131
Каталог "Книги" | Книга
Бази от данни
Ч. 1 - 2 : [Учебник за ВУЗ] (2004 - 2005)
Ч. 1.
Юлиана Пенева