Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3827 резултата
У 1479
Каталог "Книги" | Монография
Глобални и регионални измерения на транспорта
[Монография] (2015)
Донка Желязкова

Чети онлайн

БС БИУВ 116/1999
Каталог "Статии, стандарти, автореферати"
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Книги и статии. 1984 - 1999. 56 загл. руски . Април 1999. БИУВ 116/999 г (1999)
У 116
Каталог "Книги" | Учебник
Основи на счетоводната отчетност и анализ на баланса на външнотърговските организации
Учебник (1982)
Тотю Тотев; Михаил Динев; Райна Начева

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Рецензия
Полезна философска книга за усета към новото в нашето икономическо развитие
Рецензия на книгата на Мария Цв. Цонева - Усетът към новото и ускореното икономическо развитие у нас. ДИ - Варна, 1964, 116 стр. (1967)
Борис Ставров

Чети онлайн

ПС 954
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Нелоялна конкуренция
Увреждане на доброто име на конкурента (2009)
Михаил Коджабашев
ПС 954
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Полезният модел - производство по регистрация в патентното ведомство
(2008)
Михаил Коджабашев
ПС 954
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Полезният модел
Производство по регистрация в патентното ведомство (2008)
Михаил Коджабашев
C 7606
Каталог "Книги" | Учебник
Интелектуална собственост
[Учебник за студентите от НБУ] (2002)
Михаил Коджабашев
B 67014
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Глобализация чрез регионални бизнес мрежи
(2001)
Юлия Узунова

Чети онлайн

ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Държавна политика за качествено образование чрез установяването на основанието за уволнение на педагогически специалист при осъждане за престъпление
[State policy for quality education by establishing the grounds for dismissal of a pedagogical specialist in cases of a criminal conviction] (2023)
Христо Банов

Чети онлайн

ПCDR 50
Каталог "Периодични издания" | Списание (електронно)
Българска наука
(2023)

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Изменение структуры и географии туристских потоков в балтийском регионе
(2023)
Андрей Манаков

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Foreign Affiliates versus Domestic Firms in the Information and Communication Services Sector in Central and Eastern Europe
(2023)
Svilena Mihaylova

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
An Assessment of the Information Society Development in Slovenia, Croatia, and Poland in Relation to the EU Average on the Base of Connectivity and Infrastructure Development
(2023)
Maciej Czaplewski; Karolina Palimaka; Radka Nacheva

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Pitaya Waste - Some Recent Valorization Aspects: a Mini Review
(2023)
Vanya Zhivkova Ivanova

Чети онлайн

B 78174
Каталог "Книги" | Монография
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
Колективна монография на катедра "Информатика" [на Софийския университет "Св. Климент Охридски"] (2022)
Димитър Златинов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Digital Inclusion Through Sustainable Web Accessibility
(2022)
Radka Nacheva

Чети онлайн