Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2493 резултата
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Тенденции и предизвикателства пред осигуряването на човешки ресурси в софтуерния сектор
[Електронен ресурс] (2022)
Олга Маринова; Захари Барбов

Чети онлайн

ПС 1104
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Банковите разходи за човешки ресурси
(2018)
Анита Стоева
B 71867
Каталог "Книги" | Книга
Човешки ресурси и активна корпоративна сигурност
[Прил. на бр. 5 на сп. Човешки ресурси] (2008)
Алексей Петров

Чети онлайн

ПCDR 47, ПС 1104
Каталог "Периодични издания" | Списание
Човешки ресурси
(2004)
B 77671
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Набор и подбор на човешки ресурси в системата на МВР
(2021)
Грозданка Свиленова
ПВ 2202
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Как да изберем качествен директор "човешки ресурси"
(2015)
Ирена Бушандрова
ПВ 875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Непрекъснат модел на движението на човешки ресурси : На примера на област Варна
(2012)
Йордан Петков

Чети онлайн

БС БИУВ 257/2003
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Библиографско изд.
ЧОВЕШКИ ресурси
Книги и статии. 1984 - 2003. 76 загл. Бълг. и др. ез . Април 2003. БИУВ 257/2003 (2003)
C 6640
Каталог "Книги" | Монография
Индустриални отношения и човешки ресурси
[Изследване] (2008)
Боряна Стойчева; Емилия Милчева
ПВ 2202
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Определяне на общите потребности на предприятието от човешки ресурси
(2014)
Димитър Каменов
ПС 1101
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Системите за управление на човешки ресурси
по пътя към SaaS и аутсорсинг (2010)
ПВ 2405
Каталог "Периодични издания" | Списание
Библиотека Човешки ресурси
(2006)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Динамика на човешките ресурси и производителността на труда в сектор "Строителство"
[Електронен ресурс] (2023)
Ваня Антонова Пандъкова

Чети онлайн

ПС 1104
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Управление на персонала или управление на човешките ресурси
(2017)
Мариета Колева
ПС 1104
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Топ технологични тенденции в управлението на човешките ресурси през 2015
(2015)
ПВ 2405
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Управление на човешките ресурси
Теоретически и практически модели (2009)
Нако Стефанов; Дончо Керемидчиев