Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 826 резултата
CDR 249
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Връзка между пазарна структура и ценови равнища на основните горива в България – емпирична оценка с помощта на панелен подход
[Електронен ресурс] (2022)
Александър Тодоров
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Регионална пазарна структура и ценови равнища в търговията на дребно с автомобилни горива
(2019)
Александър Тодоров
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Ценови аспекти на конкурентоспособността на „Крафт“ пивото в България
(2016)
Йордан Иванов

Чети онлайн

У 1484
Каталог "Книги" | Монография
Ценови аспекти на конкурентоспособността
[Монография] (2016)
Йордан Иванов

Чети онлайн

B 76999
У 1560
Каталог "Книги" | Монография
Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България
[Монография] (2019)
Илиан Минков

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Предизвикателства на нискотарифните авиопревозвачи
(2014)
Михал Стоянов

Чети онлайн

B 66746
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания за маркетингови решения
(2000)
Симеон Желев

Чети онлайн

B 77671
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Студентска научна конференция
Сборник с доклади (2021)

Чети онлайн

C 7699
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризъм и свързаност
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България (2020)

Чети онлайн

CDR 213
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на специалност "Недвижими имоти и инвестиции" (2020)
Тодор Райчев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Information Technology for Big Data Sensor Networks Stability Estimation
(2020)
Volodymyr Petrivskyi; et al.

Чети онлайн

CDR 213
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Особености на закона за независимите оценители = Features of the Independent Valuers Act
(2020)
Иво Костов

Чети онлайн

У 1566
Каталог "Книги" | Учебник
Ресторантьорство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Таня Дъбева Филипова; Георгина Луканова

Чети онлайн

У 1541
Каталог "Книги"
Бранд мениджмънт
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Евгени Станимиров

Чети онлайн

B 76939
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна (2018)
Тодор Ненов Тодоров

Чети онлайн

У 1552
Каталог "Книги" | Монография
Бранд позициониране : перспективи на пазара на битови услуги
[Монография] (2018)
Владимир Жечев

Чети онлайн