Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2022 резултата
B 73405
Каталог "Книги" | Книга
[Двадесет] 20 години катедра Търговски бизнес
Младост, иновативност, интензивен растеж (2011)
Стефан Александров
ПС 1038
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
POS системите в съвременния търговски бизнес
(2009)
Михал Стоянов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Семейният търговски бизнес в условията на евроинтеграцията
(2002)
Георги Цоников
B 77719
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Новата "реалност" в търговския бизнес
(2021)
Данчо Данчев
C 7303
B 76939
ПС 1167
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Тенденции на пазара на офис и търговски площи в България
(2022)
Драгомир Стефанов
C 7027
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Кариерни нагласи на студентите от специалност „Индустриален бизнес“ на ИУ - Варна
(2013)
Йордан Иванов; Стефан Калпачев

Чети онлайн

B 76203
Каталог "Книги" | Монография
Бизнес интеграция
Преход към автоматично отчитане на бизнес процеси : [Монография] (2016)
Кольо Несторов

Чети онлайн

B 73215
Каталог "Книги" | Монография
Бизнес интеграция
Преход към автоматично отчитане на бизнес процеси : [Моногр.] (2011)
Кольо Несторов

Чети онлайн

B 63423
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Тенденции и проблеми в развитието на малкия бизнес в България
(1994)
Благо Благоев; Никола Църев

Чети онлайн

B 76939
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна (2018)
Тодор Ненов Тодоров

Чети онлайн

Прев. ИНФОРМА-ДБ 20/
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Функционалната роля на малките и средни търговски фирми в международните търговски отношения
(1989)
Жан Матсон
У 1261
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Търговски мениджмънт
Организация на търговията : [Уч. помагало за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Николинка Сълова

Чети онлайн

У 1214
Каталог "Книги"
Търговски мениджмънт
Организация на търговията : [Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2010)
Николинка Сълова

Чети онлайн

C 7303
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Бизнес образование и пазарна динамика
Сборник с доклади от международна конференция под патронажа на проф. д-р Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката (2015)
Юлия Узунова

Чети онлайн

B 72638
Каталог "Книги" | Книга
Бизнес етика
Луксът, който си заслужава, без да струва много : [Учебник за студебтите на НБУ] (2009)
Даниела Сотирова

Чети онлайн

У 1203
Каталог "Книги"
Бизнес моделиране
Учебник за студентите от ИУ - Варна (2009)
Надежда Филипова; Филчо Филипов

Чети онлайн

У 1468
Каталог "Книги" | Учебник
Търговски марки и реклама на стоките
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Денка Златева

Чети онлайн

ПС 988
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Бизнес-анализ как основа механизма устойчивого развития коммерческих организаций
(2014)
В. Бариленко