Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 6286 резултата
EK 12
EK 12
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Динамично ценообразуване в електронната търговия [Dynamic Pricing in E-Commerce]
[Електронен ресурс] (2023)
Десислава Гроздева
B 76875
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Специфика на омниканалната търговия с луксозни стоки = The specificity of the omnichannel lixury retail
(2018)
Надежда Димова

Чети онлайн

ПС 1043
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Външнотърговска политика - свободна търговия или протекционизъм?
(2020)
Огнян Марков
B 76875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Омниканална търговия и омниканални потребители = Omnichannel Retailing and Omnichannel Consumers
(2018)
Данчо Данчев

Чети онлайн

ПС 1043
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Съвременни теории за външната търговия
(2017)
Огнян Марков
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Конкурентно поведение в условията на омникална търговия
(2016)
Виолета Димитрова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Флуидност на телекомуникациите като предпоставка за развитие на електронната търговия
(2016)
Михал Стоянов
B 76875
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 4.0 - наука, практика и образование
Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 70 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" (2018)
Виолета Димитрова

Чети онлайн

ПС 1043
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Предизвикателствата пред електронната търговия и опаковките за нея
(2017)
Галя Ангелова
EK 12
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация
Сб. с докл., междунар. науч. конф., посветена на 70 г. от създаването на кат. Икономика и управление на търговията и услугите (1953-2023 г.) и 75 г. от нач. на обучението в спец. Икон. и търговия (1948 – 2023 г.), 13 окт. 2023 г : [Електронен ресурс] (2023)
Данчо Данчев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Същност и глобални измерения на омниканалната търговия на дребно
(2016)
Десислава Гроздева
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Мобилната търговия - концептуална рамка и проложни проекции
(2016)
Данчо Данчев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Електронна или традиционна търговия
(2016)
Миглена Душкова Милева
ПС 1043
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Преки чуждестранни инвестиции, търговия и развитие: въпроси засягащи политиката
(2015)
Огнян Марков
ПС 1043
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Външна търговия и икономически растеж, публични разходи - перспективи и възможности
(2014)
Таня Тодорова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Валутният курс и външната търговия в условията на преход
(1998)
Веселин Хаджиев; Валентин Бонев