Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1167 резултата
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Усъвършенстване на регионалната локализация на инвестициите
(2005)
Филиз Исметова

Чети онлайн

Дч 658.8/И21
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Маркетингова ефективност на инвестициите в производството и реализацията на биопродукти в България
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по докторантска програма "Маркетинг" (2014)
Свилен Иванов

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Подходи за стимулиране на растежа в България
(2001)
Донка Иванова

Чети онлайн

B 63883
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Управление на инвестициите в условията на инфлация
(1994)
Иван Желев Иванов

Чети онлайн

B 71985
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Тенденции на инвестициите в търговски и развлекателни центрове (молове) в България
(2008)
Иван Желев Иванов

Чети онлайн

ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Voice Commerce Technology Capabilities [Възможности на Voice commerce технологията]
(2022)
Michal Stojanov

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Актуални въпроси на съвременното инвестиране в лозарството
(2005)
Дамян Киречев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Идейна база на фискалния федерализъм
(2005)
Людмил Найденов

Чети онлайн

B 77641
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Апитерапията като средство за повишаване на заетостта на хотелите във Варненска област
(2020)
Илин Димитров; Косьо Владимиров

Чети онлайн

CDR 211
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Фискална политика и пазарът на труда в условията на криза
(2020)
Вениамин Тодоров

Чети онлайн

ПВ 2325
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия
Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция
(2018)
Стефан Симеонов; Силвия Заркова; Анелия Пенева

Чети онлайн

ПВ 2280
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Мястото на иновациите и НИРД в икономиката на България
(2015)
Радка Иванова

Чети онлайн

ПС 1125
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България
2008 : Специално приложение "Жените и предприемачеството" (2008)

Чети онлайн

ПС 1125
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България
2007 (2008)

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Фискалните правила - основа на стабилността на публичните финанси
[Студия : Електронен ресурс] (2020)
Людмил Найденов; Марияна Павлова-Бънова

Чети онлайн