Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3598 резултата
ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Статистика на отпадъците, битови отпадъци в България и ЕС
(2017)
Христина Миронова
ПВ 873
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Европейската статистика в информационното общество
(2015)
Димитър Радилов

Чети онлайн

ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Производство на експериментална статистика за характеристики на предприятията с данни от интернет
(2021)
Костадин Георгиев; Галя Статева
ПВ 873
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Необходими промени в учебните планове по статистика
[Електронен ресурс] (2020)
Димитър Радилов

Чети онлайн

ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Приложни аспекти на "големите данни" в официалната статистика
(2018)
Галя Статева
ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Въздействието на големите данни (BIG DATA) върху официалната статистика: възможност или провокация
(2016)
Богдан Богданов; Галя Статева
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Бизнес казуси при обучението по статистика: на примера на задачи с относителни величини
(2015)
Росен Николаев; Виктория Станчева
ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
За модерната статистика...
(2014)
Богдан Богданов
ПВ 873
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Аграрната статистика в България
(2015)
Поля Ангелова
B 78013
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Изследователски подход при обучението по статистика чрез софтуерни продукти
(2012)
Весела Димитрова
B 70504
Каталог "Книги" | Книга
Статистика
Елементи на теорията на вероятностите и математ. статистика (2006)
Рафаил Стайков; Здравко Славов
B 77279
Каталог "Книги" | Учебник
Статистика
[Учебник за студентите от УНСС] (2019)
Тодор Калоянов; Виктор Петров
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Методологични проблеми на обекта и структурата на интегрираната социална статистика
(1988)
Димитър Радилов
B 72329
Каталог "Книги" | Книга
Статистика
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2008)
Маргарита Ламбова

Чети онлайн

B 76220
Каталог "Книги" | Учебник
Статистика
Въведение в общата теория : [Учебник за ВУЗ] (2017)
Димитър Радилов
B 76220
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Статистика
Въведение в общата теория : Учебник (2017)
Димитър Радилов