Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2172 резултата
ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Динамика на основните икономически показатели в сектор "Строителство" в България за периода 2009-2013
(2015)
Николинка Игнатова
CDR 231
Каталог "Книги" | Учебник
Социални предприятия и социални иновации
Теория и практика : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Юлиян Нарлев

Чети онлайн

У 1508
Каталог "Книги" | Монография
Социални предприятия и социални иновации
[Монография] (2016)
Юлиян Нарлев

Чети онлайн

B 73794
Каталог "Книги" | Монография
Социални мрежи. Интеграция
[Моногр.] (2012)
Галина Момчева

Чети онлайн

CDR 231
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Социални предприятия и социални иновации
Теория и практика : [Електронен учебник за студенти-магистри от ИУ - Варна] (2017)
Юлиян Нарлев
B 72140
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Социални аспекти на устойчивото развитие
(2008)
Румяна Шинева

Чети онлайн

B 73573
Каталог "Книги" | Книга
Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност
Като среди за обучение и съвместна интелигентност за специалисти по икономика на знанието : [Теор.-прил. изследване] (2011)
Стефан Дражев

Чети онлайн

У 1105
Каталог "Книги" | Монография
Социални измерения на европейското пазарно развитие
[Изследване] (2007)
Ивона Якимова

Чети онлайн

CDR 192
Каталог "Книги" | Книга
Формиране на социални умения в обучението по маркетинг
[Електронен ресурс] (2017)
Труфка Димитрова

Чети онлайн

B 76783
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Икономически и социални аспекти на здравословните и безопасни условия на труд
(2018)
Павлина Иванова

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Модел на взаимодействие на агенти в социални интернет групи
(2011)
Стефан Дражев Василев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Показатели и методи за прогнозиране потребностите от жилищен фонд
(1972)
А. Андреев; Ст. Хрелев; П. Петков

Чети онлайн