Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 409 резултата
B 76422
Каталог "Книги" | Книга
Социален одит и одит на човешките ресурси
(2015)
Мирослава Пейчева
ПВ 2302
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Одит през очите на консуматора
(2016)
Кийт Куисънбери
У 1567
Каталог "Книги" | Монография
Качество на вътрешния одит в публичния сектор
[Монография] (2019)
Пламена Недялкова

Чети онлайн

У 1518
Каталог "Книги" | Монография
Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска
[Монография] (2017)
Руслана Димитрова

Чети онлайн

B 75830
Каталог "Книги" | Монография
Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит
(2016)
Мирослава Пейчева; Али Вейсел; Валерия Динева
B 77196
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят
Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 год. от създаването на кат. Счетоводна отчетност при Икономически университет - Варна (2019)

Чети онлайн

У 1343
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Одиторската професия: свободна или свръхрегулирана?
[Електронен ресурс] (2018)
Фаня Филипова

Чети онлайн

ПВ 2017
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стандарти за корпоративна социална отговорност
(2012)
Радостина Бакърджиева
CDR 196
Каталог "Книги" | Монография
Методологически аспекти на публичния надзор над одиторската професия
Монография (2019)
Дияна Неделчева

Чети онлайн

B 76783
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината
Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018 (2018)

Чети онлайн

B 76314
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Новите реалности в управлението
Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 год. кат. "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017 г. (2017)

Чети онлайн

B 76235 (2)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017)
Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, 12 май 2017 г. : Том 2 (2017)
Т. 2

Чети онлайн