Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 843 резултата
ПВ 2218
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Понятието "професионална компетентност" с оглед състава на комисията за провеждане на процедура по ЗОП
(2015)
Полина Цокова
CDR 228
Каталог "Книги" | Учебник
Професионална етика в счетоводството
Електронен учебник за студентите от магистърска степен на ИУ - Варна (2017)
Фаня Филипова; Рени Петрова

Чети онлайн

У 1090
Каталог "Книги"
Професионална етика в счетоводството
[Учебник за студентите от магистърска степен на ИУ - Варна] (2006)
Фаня Филипова

Чети онлайн

ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Теоретичен модел за формиране на професионална чуждоезикова компетентност на специалисти в областта на спа и уелнес услугите
[Theoretical model for developing professionally oriented foreign language competence in the field of spa and wellness services] (2023)
Лейла Димитрова; Лилия Дончева
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Многоликата компетентност - природа и институционално присъствие в държавната администрация
(2022)
Даниела Кръстева
ПВ 2290
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Риск мениджмънт и професионална етика във фирмената дейност
(2020)
Мария Видолова; Мария Павлова
У 854
Каталог "Книги"
Професионална етика в счетоводството
[Учебник] (1998)
Фаня Филипова

Чети онлайн

B 71872
Каталог "Книги" | Книга
Бенчмаркетинг
Компетентност, одит, експертизи (2008)
Юлия Узунова; Бистра Василева; Емил Цанков

Чети онлайн

ПВ 2381
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи
(2018)
Мария Павлова

Чети онлайн

B 77196
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
CIMA и динамичните промени в професионалната област = CIMA and the Dynamic Changes in the Professional Area
(2019)
Драган Георгиев; Илиян Христов

Чети онлайн

У 1348
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на човешките ресурси в туризма
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2012)
Татяна Христова; Мария Велева

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
(2007)
Petya Angelova; Anastassia Stancheva

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Компетенции на митническата администрация в контекста на е-Митници [Competences of customs administration in context of e-customs]
[Електронен ресурс] (2023)
Величка Маринова

Чети онлайн

ПCDR 38
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Приносът на ИВОБ за утвърждаването на дисциплината "Вътрешен одит в публичния сектор"
(2023)
Пламена Недялкова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Съвременни предизвикателства пред защитата на потребителите [Contemporary Challenges in Consumer Protection]
[Електронен ресурс] (2023)
Величка Маринова

Чети онлайн

ПВ 2217
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Политики в образованието по туризъм, компетенции и стимули за развитие
(2022)
Минчо Полименов