Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 586 резултата
B 72780
Каталог "Книги" | Монография
Студентските предприемачески нагласи и намерения
Изследване, анализ и интерпретация : [ Моногр.] (2009)
Иван Петров; Труфанка Якова; Румяна Шинева

Чети онлайн

B 71538
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачество и предприемачески проекти
[Учебник за студентите на НБУ - София] (2007)
Деян Дойков

Чети онлайн

У 1416
Каталог "Книги"
Предприемачество и МСП
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1343
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1367
Каталог "Книги" | Учебник
Аграрно предприемачество
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Теодорина Турлакова

Чети онлайн

B 71599
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачеството
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 67833
Каталог "Книги" | Монография
Съвременни проблеми на аграрното предприемачество в България
[Изследване] (2002)
Теодорина Турлакова; Светлозар Стефанов

Чети онлайн

CDR 255
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
Електронен учебник [за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Добрин Добрев

Чети онлайн

B 76202
Каталог "Книги"
Кратък курс по предприемачество
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1319
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Аграрно предприемачество
Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] (2012)
Теодорина Турлакова; Гергана Славова

Чети онлайн

B 70460
Каталог "Книги"
Малкият бизнес
Справочник почти за всеки : [За студентите на ИУ - Варна] (2006)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 870
Каталог "Книги"
Строително предприемачество
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (1999)
Гено Генов; Стоян Стоянов

Чети онлайн

У 973
Каталог "Книги" | Учебник
Аграрно предприемачество
Учебник (2002)
Теодорина Турлакова

Чети онлайн

B 64493
Каталог "Книги" | Книга
Предприемачеството
Теория и приложение в България (1996)
Йордан Коев

Чети онлайн

C 7699
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризъм и свързаност
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България (2020)

Чети онлайн

С 378.14\С59
С 378.14\С59