Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 414 резултата
B 73621
Каталог "Книги" | Монография
Холистичният маркетинг като интегратор на бизнес мрежи
[Моногр.] (2011)
Никола Янков

Чети онлайн

B 73573
Каталог "Книги" | Книга
Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност
Като среди за обучение и съвместна интелигентност за специалисти по икономика на знанието : [Теор.-прил. изследване] (2011)
Стефан Дражев

Чети онлайн

B 71538
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачество и предприемачески проекти
[Учебник за студентите на НБУ - София] (2007)
Деян Дойков

Чети онлайн

B 76202
Каталог "Книги"
Кратък курс по предприемачество
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1416
Каталог "Книги"
Предприемачество и МСП
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1343
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 71599
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачеството
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Йордан Коев

Чети онлайн

CDR 255
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
Електронен учебник [за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Добрин Добрев

Чети онлайн

У 997, B 68347
Каталог "Книги"
Основи на предприемачеството
(2003)
Йордан Коев

Чети онлайн

ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Business Localization Problems in Rural Areas
(2019)
Teodorina Turlakova

Чети онлайн

B 76573 (1)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1
Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. (2018)
Т. 1
Людмил Найденов

Чети онлайн

CDR 231
Каталог "Книги" | Учебник
Социални предприятия и социални иновации
Теория и практика : [Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Юлиян Нарлев

Чети онлайн

B 76314
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Новите реалности в управлението
Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 год. кат. "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017 г. (2017)

Чети онлайн

B 76327
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Съвременната логистика - бизнес и образование
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10 - годишнината от създаването на спец. „Логистика” в ИУ - Варна, 19 - 20 октомври 2017 г. (2017)

Чети онлайн

У 1508
Каталог "Книги" | Монография
Социални предприятия и социални иновации
[Монография] (2016)
Юлиян Нарлев

Чети онлайн

У 1507
Каталог "Книги" | Учебник
Международен мениджмънт
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Цвета Зафирова

Чети онлайн