Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 435 резултата
B 77009(1)
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Предприемаческа култура
(2018)
Радка Ненова
У 1209
Каталог "Книги" | Монография
Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство
(2010)
Йордан Коев; Камелия Вунова-Нарлева; Илиан Минков

Чети онлайн

Дч 65/П24
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Предприемаческа активност на организацията : На примера на организации от бранш "информационни технологии" - област Варна
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2013)
Магдалена Парчева

Чети онлайн

B 77778
Каталог "Книги" | Книга
Предприемаческа логистика в строителството
(2006)
Гено Генов; Пламена Милушева

Чети онлайн

У 1209
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство
Монография (2010)
Йордан Коев; Камелия Вунова-Нарлева; Илиан Минков
Прев. ИКО 147/1991
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Култура на предприемачеството
рискове и шанс (1990)
Алън Гиб
B 75574
Каталог "Книги" | Монография
Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика
Изследване и извори : Монография (2015)
Иван Русев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Изследване на промяната на предприемаческата култура в бизнеса
(2004)
Маргарита Ламбова; Камелия Вунова

Чети онлайн

У 1163
Каталог "Книги" | Студия
Българската култура на сдружаване
Източници и развитие до 1947 г. : [Студия] (2008)
Йордан Коев

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Относно източниците и характера на българската стопанска култура
(2002)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 65652
Каталог "Книги" | Книга
Организационна култура
(1996)
Марин Паунов

Чети онлайн

B 76202
Каталог "Книги"
Кратък курс по предприемачество
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1416
Каталог "Книги"
Предприемачество и МСП
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 1343
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 71599
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачеството
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 67698
Каталог "Книги" | Книга
Основи на предприемачеството
(2002)
Йордан Коев

Чети онлайн