Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 4689 резултата
B 68344
B 68344
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Организираните пазари и инструментариум за регулативни въздействия
(2003)
Никола Димитров
B 68344
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Стратегически маркетингови трансформации на фирмите в емержентни пазари
(2003)
Юлия Узунова
B 68344
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Лоялността - средство за оптимално разпределение на фирмените ресурси на индустриалните пазари
(2003)
Евгени Станимиров; Любомир Любенов
ПС 1116
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Пазари
Световният пазар на опаковки от биополимери 2014 - 2018 (2014)
B 75999(5)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Пазари, общество, власт
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания: Том. 5 (2020)
Т. 5 Пазари, общество, власт
Иван Русев
ПС 1162
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Пазари и инвестиционна среда
(2020)
ПС 1162
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Пазари и инвестиционна среда
(2019)
Дч 330.341/П36
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Пазари на акции и икономически растеж
Опитът на ЦИЕ и България: 1996 - 2013 г. : Автореферат на дисертационе труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.01 "Политическа икономия (Обща икономическа теория)" (2015)
Искрен Пенчев
Дч 330.35/П36
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Пазари на акции и икономически растеж : Опитът на ЦИЕ и България: 1996 - 2013 г.
Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" по научната специалност 05.02.01 "Политическа икономия (Обща икономическа теория)" (2015)
Искрен Пенчев
ПВ 881
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Развитие на водещите фондови пазари и предизвикателствата пред "БФБ-София" АД
(2020)
Любомир Георгиев; Красимира Найденова

Чети онлайн

B 76704
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Гарантиране на качеството на фермерските пазари като част от туристическия продукт
(2018)
Николай Панайотов

Чети онлайн

B 65533
Каталог "Книги" | Книга
Международни пазари
Общ курс на международни пазари (1998)
Таня Горчева
ПД 77
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Пет фактора за бъдещето на финансовите пазари
(2024)
Калин Георгиев
B 76235(1)
B 77841
Каталог "Книги" | Книга
Парите, инфлацията и игрите на финансовите пазари
(2022)
Борислав Сретков
ПД 77
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Фондовите пазари бързо игнорират военните конфликти
(2022)
Славчо Кузмов
ПД 77
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Финансовите пазари са в беда. Къде ще се появят пукнатините
(2022)
C 7303