Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1400 резултата
B 77611
Каталог "Книги" | Книга
Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда
(2020)
Наташа Ваклиева-Банчева
ПС 1129
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013
(2008)
Хюбнер
ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Международен бизнес и околна среда
Тенденции и промени във формите на международния бизнес (2013)
Стела Живкова
ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Статистическо изследване на разходите за околна среда
Основни проблеми и показатели (2010)
Веселка Павлова
B 70050
Каталог "Книги" | Книга
Енергетика и околна среда
Новите реалности по пътя към ЕС (2005)
B 65873
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Опаковка на стоките и околна среда
(1999)
Теменуга Стойкова

Чети онлайн

ПС 1026
Каталог "Периодични издания" | Списание
Екология и бъдеще : Научно списание по екология и околна среда
(2002)
АРеф 30/Б54
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Стратегически анализ на конкуренцията в отрасловата околна среда на фирмите
Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен "Доктор" (2002)
Маргарита Богданова
РЕФ. ЦИНТИ 723/1989
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
СЕЛСКО стопанство и околна среда
(1989)
Прев. ЦИНТИ 720
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
АТОМНА енергетика и околна среда
(1989)
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Проблеми на системата "Общество - околна среда" в буржоазната литература
(1975)
Альгирдас Кондрашка

Чети онлайн

ПВ 1121
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Застрашена ли е екологичната сигурност? Връзка между околната среда и сигурността
(2013)
Елица Бабанова
У 1563
ПВ 1552
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Кой да носи отговорност за околната среда по време на природни бедствия?
(2022)
Александра Трайкова
ПВ 1102
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Туристическо гребане и въздействието му върху околната среда
(2021)
Боян Дойчев; Веселина Стаева
У 1267
Каталог "Книги" | Монография
Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда
[Моногр.] (2011)
Цвета Зафирова; Десислава Серафимова; Бончо Митев

Чети онлайн

ПС 1167
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Реализирането на проекти от европейски програми на местно равнище - възможност за повишаване на инвестиционната привлекателност на градската среда
По примера на програма "Варна - европейска младежка столица" (2017)
Миглена Станева; Антоан Влаев

Чети онлайн