Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 163 резултата
У 602
Каталог "Книги" | Учебник
Моделиране и оптимизиране на икономически процеси в строителството
[Учебник за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1990)
Костадин Бонев

Чети онлайн

У 654
Каталог "Книги" | Учебник
Икономико-математическо моделиране и оптимизиране в промишлеността
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (1991)
Бойко Атанасов; Лука Луков

Чети онлайн

B 36025
Каталог "Книги" | Монография
Икономико-математическо моделиране в управлението на строителството
(1971)
Георги Димитров; Костадин Бонев

Чети онлайн

У 1543
Каталог "Книги"
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов

Чети онлайн

ПВ 875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Архитектура на банковата мрежа в България
(2021)
Любомир Георгиев; Петър Николов

Чети онлайн

У 1543
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Количествени методи в търговията
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Данчо Данчев; Михал Стоянов
У 1492
Каталог "Книги"
Изследване на операциите
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Танка Милкова; Деян Михайлов

Чети онлайн

У 1460
Каталог "Книги"
Изследване на операциите
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Бойко Атанасов

Чети онлайн

B 74030
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента
Учебное пособие для студентов (2012)
В. Савиных
B 73850
Каталог "Книги"
Исследование операций и принятие решений в экономике
Сб. задач и упражнений : [Уч. пособие для студентов, обучающихся по направлению Экономика] (2012)
В. Невежин; С. Кружилов; Ю. Невежин
B 73621
Каталог "Книги" | Монография
Холистичният маркетинг като интегратор на бизнес мрежи
[Моногр.] (2011)
Никола Янков

Чети онлайн

БС БИУВ 431/2010
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Финансов анализ
Книги и статии. 2000 - 2010. 250 загл. Бълг. и др. ез. Март 2010 г. БИУВ 431/2010 (2010)

Чети онлайн

B 70243
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Стопанска логистика
Уч. помагало [за студентите на ИУ - Варна] (2005)
Цветнен Цветков

Чети онлайн

B 70013
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в управлението
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2005)
Иван Стойков
БС БИУВ 327/2005
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Периодичен сборник
Стохастични методи. Книги и статии. 1985 - 2005. 26 загл. Бълг. и др. ез. Октомври 2005. БИУВ 327/2005
(2005)

Чети онлайн

B 70671
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в управлението
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2001)
Иван Стойков
У 830
Каталог "Книги"
Изследване на операциите
[Учебник за студентите от Икон. унив. - Варна] (1997)
Дочо Дочев; Бойко Атанасов

Чети онлайн

B 63122
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в управление на бизнеса
В 2 ч. (1994)
Ч. 2 Статистически методи. Мрежово планиране и управление. Елементи от теория на опашките и теория на игрите. Модели за управление на запасите
Бойко Атанасов

Чети онлайн

B 63122
Каталог "Книги" | Учебник
Количествени методи в управление на бизнеса
В 2 ч. (1994)
Ч. 1. Методи на линейното програмиране. Методи на нелинейното програмиране. Методи на динамичното програмиране
Бойко Атанасов

Чети онлайн