Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 39 резултата
B 71714
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания
Методология и организация : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Симеон Желев

Чети онлайн

БС БИУВ 326/2005
B 66746
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания за маркетингови решения
(2000)
Симеон Желев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Сензорен маркетинг в България = Sensory Marketing in Bulgaria
(2021)
Валентина Макни; Моника Георгиева

Чети онлайн

С 378.14\С59
У 1552
Каталог "Книги" | Монография
Бранд позициониране : перспективи на пазара на битови услуги
[Монография] (2018)
Владимир Жечев

Чети онлайн

С 378.14\С59
С 378.14\С59
С 378.14\С59
Каталог "Книги" | Справочно издание
Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2016 - 2017 година
(2016)
Анастасия Кондукторова

Чети онлайн

У 1462
Каталог "Книги" | Монография
Мениджмънт на туристическата дестинация
Монография (2015)
Стоян Маринов

Чети онлайн

B 75132
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингово позициониране
Теория, практика и изследвания (2014)
Станимир Андонов
B 74556
Каталог "Книги" | Монография
Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас
[Монография] (2013)
Георги Маринов Георгиев

Чети онлайн

B 74584
Каталог "Книги" | Монография
Психосемантичен поглед върху нагласите към потребление на вносни стоки у нас
[Монография] (2013)
Георги Маринов Георгиев

Чети онлайн

B 74178
Каталог "Книги" | Монография
Конкурентоспособност на туристическата дестинация
Монография (2013)
Марин Нешков

Чети онлайн

B 74502
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 28-ма научно-практическа конференция с международно участие, ноем. 2013 г. (2013)
Пламен Илиев

Чети онлайн

С 378.14\С59
Каталог "Книги" | Справочно издание
Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2011 - 2012 година
(2011)
Анастасия Кондукторова

Чети онлайн

B 72850
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в търговския бизнес
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2010)
Данчо Данчев; Десислава Гроздева

Чети онлайн

С 378.14\С59
Каталог "Книги" | Справочно издание
Справочник [на Икономически Университет - Варна] за учебната 2010 - 2011 година
(2010)
Анастасия Кондукторова

Чети онлайн

Дч 658.11/П47
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Малкият и средният бизнес в България като генератор на реална и потенциална самозаетост
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление на индустрията" (2010)
Иван Петров

Чети онлайн

БС БИУВ 431/2010
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Финансов анализ
Книги и статии. 2000 - 2010. 250 загл. Бълг. и др. ез. Март 2010 г. БИУВ 431/2010 (2010)

Чети онлайн