Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1347 резултата
B 50229
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Показатели и методи за прогнозиране потребностите от жилищен фонд
(1972)
А. Андреев; Ст. Хрелев; П. Петков

Чети онлайн

У 787
Каталог "Книги" | Учебник
Статистически методи за анализ на временни редове
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (1995)
Чавдар Русев; Иван Софронов

Чети онлайн

У 1634
Каталог "Книги" | Монография
Машинно обучение за прогнозиране на кредитния риск при платформи за споделено кредитиране
[Монография] (2021)
Янка Александрова
B 75152
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Възможности за прогнозиране на корпоративен фалит при компании от сектор строителство и инфраструктура
(2014)
Йордан Петков; Виктория Станчева

Чети онлайн

B 72546
Каталог "Книги" | Книга
Иконометрични методи за изследване на агрегираната производствена функция
Сравнителен анализ (2009)
Пламен Петков

Чети онлайн

B 72139(1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Възможности за прогнозиране на борсови индекси с невронни мрежи и генетични алгоритми
(2008)
Тодорка Атанасова; Валерия Симеонова

Чети онлайн

У 889
B 51829
Каталог "Книги" | Книга
Икономико-математически методи и модели за прогнозиране и планиране на народното стопанство
[Учебник за студентите от ВИИ] (1983)
Константин Габровски
У 60
Каталог "Книги" | Учебник
Статистически методи за изучаване и прогнозиране развитието на социално-икономически явления
[Учебник за студентите от ВИИ " К. Маркс " София] (1981)
Нигрета Величкова
B 50250
Каталог "Книги" | Книга
Икономико-математически методи и модели за прогнозиране и планиране на народното стопанство
[Уч. помагало за студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов] (1981)
Кръстю Папазов; Станка Тонкова
B 56305
Каталог "Книги" | Книга
Методи и модели за прогнозиране и планиране на народното стопанство
Учебник (1986)
Станка Тонкова
ИФ ЦИНТИ 92/87
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
СЪВРЕМЕННИ средства за прогнозиране на пазарното развитие и на стопанската дейност в капиталистическите страни
Аналитичен обзор (1987)
И. Станчев
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Многофакторен модел за прогнозиране числеността на работниците, заети в строителното производство
(1975)
Димитър Радилов; Радослав Недев

Чети онлайн