Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 389 резултата
ПВ 2267
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Управленски качества на мениджъра
(2018)
Велислава Николаева
ПВ 846
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Firm export diversification and change in workforce
(2019)
Sarah Guillou; Tania Treibich
У 1320
Каталог "Книги"
Управление на банковия персонал
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2012)
Данчо Петров

Чети онлайн

Дч 65/Г21
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Информационни потребности при вземане на управленски решения в специализираната извънболнична медицинска помощ : На примера на медицинските и диагностично-консултативни центрове
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2012)
Петя Ганушева

Чети онлайн

У 1338
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Управление на персонала
Управленски и организационни аспекти в строителството и недвижимата собственост : Ръководство (2012)
Румен Калчев; Катя Антонова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
(2007)
Petya Angelova; Anastassia Stancheva

Чети онлайн

У 1058
Каталог "Книги"
Планиране и анализ на индустриалното предприятие
Ръководство за упражнения [за студентите на ИУ - Варна] (2005)
Иван Петров; Илиан Минков

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Евроинтеграцията и нашето висше образование
(2004)
Георги Димитров Георгиев

Чети онлайн

ПС 94
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Deep Smarts
(2004)
Dorothy Leonard; Walter Swap
B 68048
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
ИНФОРМАЦИОНЕН мениджмънт на предприятието
Сборник доклади от симпозиум с международно участие (2002)
Бойко Атанасов

Чети онлайн

ПС 94
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Will the Legacy Live On?
(2002)
Warren Bennis
B 65652
Каталог "Книги" | Книга
Организационна култура
(1996)
Марин Паунов

Чети онлайн

Прев. ИКО 556/89
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Къде са лидерите в бизнеса? = Why Leaders Can't Lead
(1989)
В. Бенис
CDR 219
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Управление на човешките ресурси
Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически Университет - Варна, 24 септември 2021 г. (2021)
Катя Антонова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности
[Електронен ресурс] (2020)
Моника Михайлова

Чети онлайн

CDR 225
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Теория на счетоводството
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] : [Електронен ресурс] (2020)
Фаня Филипова; Светлозар Стефанов

Чети онлайн

ПВ 95
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Развитие и състояние на българския капиталов пазар
(2020)
Йордан Йорданов

Чети онлайн

С 378.14\С59
У 1566
Каталог "Книги" | Учебник
Ресторантьорство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Таня Дъбева Филипова; Георгина Луканова

Чети онлайн

B 77258
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност
Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от Икономически университет - Варна 25 окт. 2019 г. (2019)

Чети онлайн