Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 361 резултата
У 812
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Математическо програмиране
Ръководство за решаване на задачи : [Уч. пособие за студентите от ИУ - Варна] (1996)
Бойко Атанасов

Чети онлайн

У 814
Каталог "Книги" | Учебник
Математическо програмиране
[Учебник за икон. ВУЗ] (1996)
Бойко Атанасов; Петър Петров

Чети онлайн

B 62448
Каталог "Книги"
Математическо програмиране
[Учебник за студенти от ВУЗ] (1993)
Бойко Атанасов; Костадин Бонев; Петър Петров

Чети онлайн

У 814
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Математическо програмиране
[Учебник за икон. ВУЗ] (1996)
Бойко Атанасов; Петър Петров
B 62448
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Математическо програмиране
[Учебник за студенти от ВУЗ] (1993)
Бойко Атанасов; Костадин Бонев; Петър Петров
У 812
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Математическо програмиране : Ръководство за решаване на задачи
[Уч. пособие за студентите от ИУ - Варна] (1996)
Бойко Атанасов; Петър Петров; Лука Луков; Васил Мирянов
B 41335
Каталог "Книги" | Учебник
Математическо програмиране
[Учебник за ВУЗ] (1975)
Кънчо Кънчев

Чети онлайн

У 552
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Математическо моделиране : Математическо програмиране
[Учебник за студентите от ВИИ] (1989)
Костадин Бонев; Н. Лалова; А. Иванов
B 39755
Каталог "Книги"
Сборник от задачи по линейна алгебра и математическо програмиране
[За студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1974)
Кънчо Кънчев

Чети онлайн

B 44123
Каталог "Книги"
Сборник задачи по математическо програмиране
[За студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1977)
Лука Луков; Васил Мирянов; Григор Юшенлийски

Чети онлайн

У 16
Каталог "Книги"
Ръководство по математическо програмиране
[За студентите от ВИИ] (1980)
Надежда Лалова

Чети онлайн

B 55864
Каталог "Книги" | Книга
УЧЕБНО пособие по математическо програмиране с използване на приложни програми за микрокомпютър " Правец " 82
[ За студентите от ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов ] (1986)
Атанас Аврамов
B 44661
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Висша математика и математическо програмиране
Пособие за програмирано обучение [за студентите от икономическите ВУЗ] (1977)
Костадин Бонев

Чети онлайн

У 156
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Математически методи в икономиката. Математическо програмиране
[Учебник за студентите от ВИИ] (1983)
Костадин Бонев; Н. Стойнова-Пенкова; С. Борисова; П. Петров
У 77
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Сборник задачи по математическо програмиране
[За студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1981)
Лука Луков; Петър Петров; Григор Юшенлийски; Васил Мирянов
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Сборник от задачи по математическо програмиране
[За студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1981)
Лука Луков; Петър Петров; Васил Мирянов; Григор Юшенлийски
B 29709
Каталог "Книги"
Линейна алгебра и математическо програмиране
Учебник за икономическите ВУЗ (1966)
П. Мастиков; К. Кънчев; Н. Стойнова-Пенкова

Чети онлайн

B 35229
Каталог "Книги"
Линейна алгебра и математическо програмиране
[Учебник за икономическите ВУЗ] (1971)
Кънчо Кънчев; Неда Стойнова-Пенкова; Костадин Бонев
B 69815
Каталог "Книги" | Книга
Математическо моделиране
Тестове за проверка и оценка [на студентите на СА - Свищов] (2005)
Катя Чиприянова; Маргарита Шопова; Нонка Георгиева