Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1442 резултата
ПС 1007
B 75118
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Сборник с доклади
Качество на обучение и административно обслужване на студентите-бакалаври в Икономически университет - Варна
(2014)
Бистра Василева; Събка Пашова; Елица Узунова

Чети онлайн

B 71520
Каталог "Книги" | Монография
Съвременни предизвикателства пред хотелиерското обслужване у нас
[Изследване] (2007)
Венцислав Минков

Чети онлайн

B 68683
Каталог "Книги" | Книга
Предпоставки за по-етично обслужване на потребителите
Концепция и проект за създаване на кодекс за професионална етика на маркетолога : Моногр (2003)
Денчо Неделчев

Чети онлайн

У 978
Каталог "Книги" | Книга
Организация и технология на туристическото обслужване
[Уч. помагало] (2002)
Кръстьо Трендафилов

Чети онлайн

B 66391
Каталог "Книги" | Книга
Организация при обслужване на банкети и приеми
(2000)
Атанаска Кръстева; Петко Петков

Чети онлайн

B 69011(4)
Каталог "Книги" | Книга
Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес
Двумес. изд. с консулт. съвети, нормат. актове... Бр. 1 - 4 (1994)
Бр. 4
Иван Петров

Чети онлайн

B 69011(3)
Каталог "Книги" | Книга
Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес
Двумес. изд. с консулт. съвети, нормат. актове... Бр. 1 - 4 (1993)
Бр. 3

Чети онлайн

B 69011(2)
Каталог "Книги" | Книга
Консултантско обслужване на малкия и средния бизнес
Двумес. изд. с консулт. съвети, нормат. актове... Бр. 1 - 4 (1993)
Бр. 2. [Юли - август]
Иван Петров

Чети онлайн

B 69011(1)
Каталог "Книги" | Книга
Консултантско обслужване на малкия бизнес
Двумес. изд. с консулт. съвети, нормат. актове... Бр. 1 - 4 (1993)
Бр. 1. Mай - юни
Иван Петров

Чети онлайн

У 320
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Икономико-математически модели и методи в управлението на битовото обслужване
Уч. записки за специализанти в ОПКК към ВИНС " Д. Благоев " (1986)
Рафаил Стайков

Чети онлайн

B 41470
Каталог "Книги" | Книга
Подобряване на търговското обслужване на населението
(1975)
Христо Хаджиниколов; Николинка Сълова

Чети онлайн

B 35604
Каталог "Книги" | Книга
Усъвършенствуване икономиката и организацията на битовото обслужване на населението
(1972)
Нора Мицова; Новко Рангелов; Богомил Тончев

Чети онлайн

ПВ 1123