Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 127 резултата
B 71714
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания
Методология и организация : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Симеон Желев

Чети онлайн

У 1490
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови проучвания в агробизнеса
[Учебник за студентите-магистри от ИУ -Варна] (2016)
Мария Станимирова; Евгени Станимиров

Чети онлайн

У 1474
Каталог "Книги"
Маркетингови комуникации
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Бистра Василева

Чети онлайн

У 1146
Каталог "Книги"
Маркетингови анализи
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2008)
Елена Георгиева; Евгения Тонкова; Евгени Станимиров

Чети онлайн

У 1569
Каталог "Книги" | Монография
Глобални бранд интервенции. Концептуални основи, метрики, конфигурации
[Монография] (2020)
Бистра Василева
У 1569
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Глобални бранд интервенции. Концептуални основи, метрики, конфигурации
[Монография] (2020)
Бистра Василева
B 76310
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Равнища и метрики за анализ на клиентски портфейли
(2017)
Виктория Станчева

Чети онлайн

У 1481
Каталог "Книги"
Маркетинг на бизнес организациите
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Евгени Станимиров; Владимир Жечев

Чети онлайн

У 1299
Каталог "Книги"
Маркетингова диагностика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2012)
Юлия Узунова

Чети онлайн

C 7020
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Териториален брандинг: параметри, структури, модели
Сборник с доклади от науч.-практ. сесия с междунар. участие (2012)
Юлия Узунова

Чети онлайн

У 1212
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингово лидерство, метрика, бенчпрактики
(2010)
Юлия Узунова; Данчо Данчев; Бистра Василева

Чети онлайн

ПВ 95
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Приложение на математическото моделиране при управление на клиентски портфейли
(2019)
Виктория Станчева

Чети онлайн

B 77231
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг 4.0
От традиционното към дигиталното (2019)
Филип Котлър; Хермауан Картаджая; Иуан Сетиауан
У 1552
Каталог "Книги" | Монография
Бранд позициониране : перспективи на пазара на битови услуги
[Монография] (2018)
Владимир Жечев

Чети онлайн

B 76310
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Маркетингът - опит и перспективи
Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 20 год. от създаването на кат. Маркетинг при ИУ - Варна, България, 29 - 30 юни 2017 г. (2017)

Чети онлайн

B 76310
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Маркетинговият ренесанс в 21 в.: дисрупция, сервитизация, професионализация
(2017)
Юлия Узунова

Чети онлайн

B 76314
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Новите реалности в управлението
Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 год. кат. "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017 г. (2017)

Чети онлайн