Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1150 резултата
B 71714
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания
Методология и организация : [Учебник за студентите на УНСС] (2008)
Симеон Желев

Чети онлайн

B 76976
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания в кооперативни организации
Монография (2019)
Георги Забунов
Дч 658.8/У34
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Функционален модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания
Дисертационен проект за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: "Маркетинг" (2019)
Елица Узунова
B 75598 (2)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Тенденции на пазара на маркетингови изследвания в България и по света
(2015)
Елица Узунова

Чети онлайн

B 70116
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови изследвания в туризма
[Учебник за студентите на БСУ] (2005)
Лина Атанасова
B 67893
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Маркетингови изследвания
Кратък курс (2002)
Симеон Желев
B 66746
Каталог "Книги" | Монография
Маркетингови изследвания за маркетингови решения
(2000)
Симеон Желев

Чети онлайн

У 1002
Каталог "Книги" | Учебник
Приложни маркетингови изследвания
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2003)
Юлия Узунова; Бистра Василева

Чети онлайн

B 65883
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методол. и организация (1999)
Симеон Желев
B 68697
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Маркетингови изследвания в Интернет
(2002)
Мария Кашева; Михаил Радев Миланов
B 63796
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания
Методология и организация (1995)
Симеон Желев
У 1015
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Пазарни и маркетингови изследвания
Ръководство за семинарни упражнения [за студентите на ИУ - Варна] (2003)
Юлия Узунова; Бистра Василева

Чети онлайн

БС БИУВ 118/1999
Каталог "Статии, стандарти, автореферати"
МАРКЕТИНГОВИ изследвания. Маркетингов продукт
Книги и статии. 1985 - 1999. 111 загл. Бълг. и др. ез . Април 1999. БИУВ 118/999 г (1999)
B 66408
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания в туризма
(1998)
Лина Анастасова
B 64894
Каталог "Книги" | Книга
Маркетингови изследвания в туризма
(1996)
Лина Анастасова
У 1002
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Приложни маркетингови изследвания
[Изследване] (2003)
Юлия Узунова; Бистра Василева
У 1015
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Пазарни и маркетингови изследвания
Ръководство за семинарни упражнения (2003)
Юлия Узунова; Бистра Василева
ПВ 2325
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия
Влияние на дигитални маркетингови канали върху клиентската лоялност в банковия сектор
(2020)
Атанаска Решеткова; Криста Нейкова
ПВ 2325
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Стратегически решения при изграждане на маркетингови мрежи на пазара на туристически продукти
(2013)
Петър Банчев
У 1490
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови проучвания в агробизнеса
[Учебник за студентите-магистри от ИУ -Варна] (2016)
Мария Станимирова; Евгени Станимиров

Чети онлайн