Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 3654 резултата
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Изкуственият интелект в дигиталния маркетинг
(2022)
Мария Армянова

Чети онлайн

B 78035
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Омниканалният маркетинг - реалности и предизвикателства = The Omnichannel Marketing - Realities and Challenges
(2023)
Виолета Петева Ласкова
B 78035
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Дигиталният маркетинг в школите за танцово изкуство в България – първоначална оценка
(2023)
Христина Георгиева
У 1236
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетинг
[Учебник за студентите по спец. Маркетинг на ИУ - Варна] (2010)
Юлия Узунова

Чети онлайн

B 74650
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Екологични инициативи в обучението по маркетинг
(2011)
Свилен Иванов

Чети онлайн

B 74650
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Подходи при обучение на специалисти по маркетинг в Икономически университет - Варна
(2011)
Евгени Станимиров

Чети онлайн

B 76310
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Сборник с доклади
Възможности за прилагане на устойчив маркетинг в бизнес организациите
(2017)
Селвет Ниязиева
У 1236
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Книга
Маркетинг
[Учебник за студентите по спец. Маркетинг от ИУ - Варна] (2010)
Юлия Узунова
C 6114
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг
Принципи, сегментиране, позициониране, анализи, стратегии, маркетинг микс (2003)
Веселин Благоев
B 70381
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Интерактивният маркетинг
(2005)
Елена Георгиева; Мария Кехайова
B 67064
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Директният маркетинг в бизнеса на строителните фирми
(1995)
Юлия Узунова; Евгения Тонкова

Чети онлайн

B 67064
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Видовете маркетинг в строителството - опит за систематизация и обобщение
(1995)
Велян Джамбазов

Чети онлайн

B 70381
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг и стратегическо планиране
Теория, практика, обучение : [Сб. докл. от] Междунар. науч. конф., 9-12 септ. 2004г., с. Равда, Бург. обл. (2005)
Велина Балева
B 66361
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг
[Учебник за студентите на УНСС] (1999)
Крум Александров
B 70334
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Маркетинг
Кореспондентски курс : Пакет уч. материали : Модул 3 Кн. 5. Международен маркетинг (1992)
Модул 3. Кн. 5. Международен маркетинг
B 70334
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Маркетинг
Кореспондентски курс : Пакет уч. материали : Модул 2 Кн. 1. Концепцията Маркетинг-микс (1992)
Модул 2. Кн. 1. Концепцията Маркетинг-микс : Сборник
C 5045
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг
Принципи, сегментиране, анализи, стратегии, маркетинг микс (1998)
Веселин Благоев
У 1516
Каталог "Книги"
Маркетинг
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Евгени Станимиров

Чети онлайн

CDR 226
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетинг
Учебник : Електронен ресурс (2016)
Бистра Василева

Чети онлайн