Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 413 резултата
У 1552
Каталог "Книги" | Монография
Бранд позициониране : перспективи на пазара на битови услуги
[Монография] (2018)
Владимир Жечев

Чети онлайн

ПВ 2187
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
ДДС при префактуриране на разходи за битови услуги
(2015)
Лиляна Панева
ПС 840
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
От Даля к Парсонсу и обратно. Гипотеза о природе услуги
(2003)
В. Боков
У 1544
Каталог "Книги"
Управление на публичния сектор
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Цвета Зафирова

Чети онлайн

B 76327
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Съвременната логистика - бизнес и образование
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10 - годишнината от създаването на спец. „Логистика” в ИУ - Варна, 19 - 20 октомври 2017 г. (2017)

Чети онлайн

У 1368
Каталог "Книги" | Учебник
Социално подпомагане
[Учебник за студенти-магистри на ИУ - Варна] (2013)
Христина Благойчева

Чети онлайн

B 73540
Каталог "Книги"
Въведение в туризма
[Учебник за ВУЗ] (2011)
Мария Воденска; Мариана Асенова

Чети онлайн

B 72739
Каталог "Книги" | Учебник
Организация и отчитане на търговските сделки
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2010)
Венцислав Минков

Чети онлайн

B 72139
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - Продължаващата адаптация
Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 [с междунар. участие], ИУ - Варна (2008)
Т. 1
Зоя Младенова

Чети онлайн

B 78174
Каталог "Книги" | Монография
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
Колективна монография на катедра "Информатика" [на Софийския университет "Св. Климент Охридски"] (2022)
Димитър Златинов

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Анализ на пазара на обществени поръчки в България
(2022)
Севдалина Христова

Чети онлайн

ПД 77
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Най-динамичните малки и средни компании в България 2022
(2022)
EK 16
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Investments in the Future - 2021
Thirteenth Scientific Conference „Economy Development in the Terms of COVID-19“, 8th October 2021, Online : Proceedings : [Електронен ресурс] (2021)
Stefan Vachkov

Чети онлайн

B 77552
Каталог "Книги" | Монография
Областният управител като представител на централната изпълнителна власт
[Монография] (2021)
Дарина Димитрова

Чети онлайн

CDR 235
Каталог "Книги" | Монография
Неконвенционалната парична политика на централните банки в контекста на пандемията от COVID - 19
Колективна монография (2021)
Силвия Трифонова; Атанас Атанасов; Свилен Колев

Чети онлайн

C 7699
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризъм и свързаност
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България (2020)

Чети онлайн