Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 618 резултата
ПВ 2325
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия
Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция
(2018)
Стефан Симеонов; Силвия Заркова; Анелия Пенева

Чети онлайн

ПС 1125
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България
2008 : Специално приложение "Жените и предприемачеството" (2008)

Чети онлайн

CDR 213
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Развитие на строителната активност в България в периода 2010-2019 година = Development of the Construction Activity in Bulgaria in 2010-2019 Period
(2020)
Драгомир Стефанов; Мария Димитрова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Критерии за вземане на бизнес решения в условията на неопределеност и риск
Online (2010)
Дочо Дочев; Здравко Славов; Йордан Петков

Чети онлайн

У 929
Каталог "Книги" | Учебник
Икономика на предприятието
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2001)
Иван Иванов

Чети онлайн

B 70760
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Моделиране на външната търговия с енергийни ресурси на Р. България
(2006)
Любомир Любенов

Чети онлайн

B 70760
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Приложение на статистиката при изследване на реалния сектор на икономиката
(2006)
Светлана Тодорова; Весела Димитрова

Чети онлайн

B 65263
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Ролята и мястото на икономическите механизми в условията на преход към пазарна икономика
Сб. докл. от науч. конф. на младите науч. работници - 7 юни, 1996, Шкорпиловци (1996)
Георги Петров

Чети онлайн

У 1317
Каталог "Книги" | Учебник
Финанси на строителните предприятия
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Пламен Илиев; Иван Йовчев

Чети онлайн

У 1006
Каталог "Книги" | Учебник
Икономика на търговията
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2003)
Ч. 1.
Данчо Данчев

Чети онлайн

B 76111
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризмът в епохата на трансформация
Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на спец. "Туризъм" в Икономически университет - Варна (2015)
Светла Ракаджийска

Чети онлайн

У 1386
Каталог "Книги" | Учебник
Икономика на недвижимата собственост
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Стоян Стоянов

Чети онлайн

C 7081
Каталог "Книги" | Книга
Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението : Възможни варианти за България
Намаляване на бедността и икономическо управление Регион Европа и Централна Азия (2013)

Чети онлайн

Дч 339/Д71
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Оптимизиране на структурите за реализация на едро на плодове и зеленчуци в Република България
Дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 - Икономика и управление (търговия) (2012)
Бойко Дойчинов

Чети онлайн

B 74188
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество и полезност на счетоводната информация
Сборник с доклади от научна конференция [на] Икономически университет - Варна, Катедра "Счетоводна отчетност", 28 - 29 септ. 2012 г. (2012)
Калю Донев

Чети онлайн

Дч 338.48/Я54
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Оптимизиране на приходите в хотелиерството (по примера на хотелиерството в Бургаски район)
Дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление на туризма" (2011)
Розалин Янев

Чети онлайн

У 1240(3)
Каталог "Книги"
Стокознание на хранително-вкусовите стоки
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] : В 3 ч. (2011)
Ч. 3
Христо Дончев; Събка Пашова; Денка Златева

Чети онлайн

У 1265
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на продажбите
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Виолета Димитрова

Чети онлайн

У 1225
Каталог "Книги"
Статистика на външната търговия
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2010)
Веселин Хаджиев

Чети онлайн