Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 230 резултата
CDR 198
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Строителният клъстер като форма на конкурентоспособност
(2019)
Радан Мирянов; Велина Йорданова

Чети онлайн

B 74502
ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Винен клъстер в България - възможности и перспективи (на примера на област Пловдив)
(2019)
Гергана Димитрова
ПВ 1301
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Организационно-стопанска структура на регионалния фъстъчен клъстер
(2012)
Станко Георгиев; Нели Бенчева
B 69477
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Научна конференция на младите научни работници
Шкорпиловци, 4 юни 2004 : Сборник с доклади (2004)

Чети онлайн

ПВ 1261
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Алтернативни форми за административно-териториално преустройство и алтернативи за развитие на малките общини в България
В памет на проф. д-р Стефан Хрелев (2022)
Анна Господинова

Чети онлайн

ПВ 1301
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Влияние на директните плащания на ОСП върху икономическата ситуация в селските райони
(2022)
Ивайло Тодоров; Мария Станимирова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Продуктът в маркетинговия микс на туристическата дестинация [The Product in the Marketing Mix of the Tourism Destination]
[Eлектронен ресурс] (2022)
Стоян Маринов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Съвременна макроикономическа роля на екзогенните шокове
(2022)
Вениамин Тодоров

Чети онлайн

CDR 215
Каталог "Книги" | Монография
Устойчиво развитие на Община Чипровци като туристическа дестинация.
Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране : [Изследване] (2021)
Десислава Алексова

Чети онлайн

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Статистико-икономически анализ на системата на висшето образование в България
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“ (2019)
Елеонора Минева-Димитрова

Чети онлайн

CDR 198
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна (2019)

Чети онлайн

B 77035
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Международни клъстерни политики
Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция (2019)

Чети онлайн

У 1565
Каталог "Книги" | Учебник
Операционни системи
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Надежда Филипова; Радка Начева; Бонимир Пенчев

Чети онлайн

У 1563
B 77035
ПВ 404
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Развитие на нисковъглероден туризъм в Пулия: проучване на проект I. Archeo.S = Developing Low-Carbon Tourism in Puglia: Case Study of I. Archeo.S Project
(2019)
Веселина Димитрова; Георги Маринов Георгиев; Лино Маносперта

Чети онлайн