Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 917 резултата
ПВ 2453
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Историческо развитие на наказателноправната защита на изборния процес в България
(2022)
Владимир Николов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Историческо развитие на "Пътя на коприната" - възможности за туризъм = Historical Development of the "Silk Road" - Opportunities for Tourism
(2020)
Тодор Дянков; Красимира Янчева
B 75999(2)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 2 (2017)
Т. 2 Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие

Чети онлайн

ПВ 2140
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Историческо развитие на залога на търговско предприятие
(2017)
Георги Георгиев
ПВ 1102
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Особености и историческо развитие на антидопинговото движение в световен мащаб и в България
(2021)
Цветан Цанков
B 76941
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Потенциал за развитие на винения туризъм в областите Хасково и Кържали
(2018)
Владимир Димитров; Юлия Джабарова

Чети онлайн

ПВ 95
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Развитие и състояние на българския капиталов пазар
(2020)
Йордан Йорданов

Чети онлайн

ПВ 875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Развитие и постижения на географията на туризма в Италия
(2010)
Вилиян Кръстев

Чети онлайн

ПВ 430
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Развитие понятия " управленческий учет "
(2009)
А. Большов
У 1288
Каталог "Книги" | Монография
Развитие на строителното предприемачество в България
[Моногр.] (2012)
Стоян Стоянов

Чети онлайн