Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 246 резултата
У 1462
Каталог "Книги" | Монография
Мениджмънт на туристическата дестинация
Монография (2015)
Стоян Маринов

Чети онлайн

B 72867
Каталог "Книги" | Учебник
Аграрен мениджмънт
[Учебник за студентите на СА - Свищов] (2010)
Величко Петров

Чети онлайн

B 68807
Каталог "Книги" | Книга
Социален мениджмънт
[Изследване] (2003)
Кирил Спасов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Стратегиите в маркетинговия план за акредитация на лечебните заведения
(2004)
Цвета Зафирова; Евгения Тонкова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Стратегически приоритети в управлението на районните здравноосигурителни каси
(2004)
Цвета Зафирова
У 1196
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Английски език
Уч. помагало за спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти в Колеж по туризъм - Варна (2009)
Светла Недева; Христина Илиева; Наталия Станчева

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
(2007)
Petya Angelova; Anastassia Stancheva

Чети онлайн

B 73404
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период
Очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването : Девета нац. конф., Свищов, 7 - 8 окт. 2010 г. : Сб. с докл. и презентации (2010)
Нено Павлов

Чети онлайн

B 72651
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Управление развитието на организациите
Сб. докл. от науч. конф. с междунар. участие, посв. на 40-г. от създаването на кат. "Стоп. управление" (2007)
Илия Личев

Чети онлайн

ПС 1104
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Въпрос на приоритети - или какво мотивира служителите ни
(2014)
Ирена Георгиева
B 77721
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни
(2021)
Галина Йолова

Чети онлайн

B 77674
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Медиацията във висшето образование
Кратък наръчник (2021)
Андрияна Андреева

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
За принципите на задължителното здравно осигуряване
(2020)
Галина Йолова

Чети онлайн

CDR 213
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на специалност "Недвижими имоти и инвестиции" (2020)
Тодор Райчев

Чети онлайн

ПС 1038
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Десет грешки при използване на SWOT анализа в стратегическото маркетингово планиране в лечебните заведения
(2010)
Александър Вълков
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Conceptual Model of Decision Making Information Used by Managers in Bulgarian Non-hospital Medical Organizations
(2019)
Petya Angelova

Чети онлайн