Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2052 резултата
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Държавна политика за качествено образование чрез установяването на основанието за уволнение на педагогически специалист при осъждане за престъпление
[State policy for quality education by establishing the grounds for dismissal of a pedagogical specialist in cases of a criminal conviction] (2023)
Христо Банов

Чети онлайн

ПВ 179
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Държавна политика за развитие на физическата активност и спорта сред българското население 1944 - 1989 г.
(2013)
Ирина Григорова
B 68342
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Държавна политика и институционална подкрепа на предприемачеството в селските райони на България
(2002)
Теодорина Турлакова
B 73152 (1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Данъчните регулации - лакмус за ефективна държавна политика в условията на криза
(2010)
Никола Димитров

Чети онлайн

ПВ 1693
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Политика США в сфере висшего образования
(2008)
Э. Каверина
ПВ 1693
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Государственная политика социальной защиты населения в США
(2005)
Л. Лебедева
ПВ 1693
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
США: государственная политика в области рационального питания
(1999)
О. Овчинников
ПВ 451
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Политика поддержания финансовой стабильности
(2008)
С. Моисеев
C 7297
Каталог "Книги" | Книга
Държавна намеса и фискално преразпределение
Концептуални анализи. Емпирични доказателства. Фискална оптимизация. Фискални решения в България (2012)
Георги Манлиев
У 968
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Държавна подкрепа за експортен растеж
(2002)
Атанас Атанасов

Чети онлайн

B 66866
Каталог "Книги"
Социална политика
Държавна, обшинска, фирмена : [Учебник за ВУЗ] (2000)
Душка Димова; Богдана Георгиева; Надежда Янева
B 74556
Каталог "Книги" | Монография
Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас
[Монография] (2013)
Георги Маринов Георгиев

Чети онлайн