Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1178 резултата
ПВ 1103
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Глобална икономика и глобална статистика
Съвременни проблеми на икономическата наука и стопанската практика в България : Кръгла маса (2001)
Димитър Радилов
ПВ 1721
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Световната икономика (през 2024 г.) - в търсене на изход от сложния и опасен кръстопът
(2024)
Мария Бакалова
ПВ 2403
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Периодичен сборник
Глобална потребност от иновации
(2013)
Стоянка Касабаджакова
ПВ 2031
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Идва ли нова глобална рецесия
(2016)
Бисер Манолов
ПВ 1721
ПВ 2433
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия
НАТО - глобална сигурност
(2021)
Йордан Бакалов
ПВ 2188
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Преките чуждестранни инвестиции в инфраструктурата на България в условията на глобална финансова криза
(2009)
Искра Христова-Балканска
ПВ 2031
Каталог "Периодични издания" | Списание
Икономика
(1985)

Чети онлайн

CDR 191
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономика и управление на бизнеса
Студентски научни публикации 2017 : [Електронен ресурс] (2017)

Чети онлайн

B 76572
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономика и икономическа теория : проблеми и взаимодействия
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 год. кат. Обща икономическа теория (2017)
Христо Мавров

Чети онлайн

У 1442
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Икономика на труда
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Румен Калчев; Катя Антонова

Чети онлайн

B 71632
Каталог "Книги" | Монография
Икономика, отворена към промени
(2008)
Иван Илиев

Чети онлайн

У 1213
Каталог "Книги"
Икономика на предприятието
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2010)
Благо Благоев

Чети онлайн

У 1220
Каталог "Книги"
Икономика на труда
Ръководство (2010)
Румен Калчев

Чети онлайн

B 78174
Каталог "Книги" | Монография
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
Колективна монография на катедра "Информатика" [на Софийския университет "Св. Климент Охридски"] (2022)
Димитър Златинов

Чети онлайн

B 72707
Каталог "Книги" | Книга
Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност
Теорет. и прил. аспекти (2008, 2009)
Георги Маринов; Младен Велев; Олга Гераскова

Чети онлайн