Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 104 резултата
У 1416
Каталог "Книги"
Предприемачество и МСП
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 76202
Каталог "Книги"
Кратък курс по предприемачество
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 72542
Каталог "Книги" | Книга
Предприемачество в аграрната сфера
(2009)
Илка Аспарухова

Чети онлайн

B 71538
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачество и предприемачески проекти
[Учебник за студентите на НБУ - София] (2007)
Деян Дойков

Чети онлайн

B 76211
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Подобряване на административните услуги и условията за предприемачество и бизнес
Единадесето издание от поредицата "Конкурентоспособност на българската икономика" (2015)

Чети онлайн

B 75271
Каталог "Книги" | Книга
Обучение по предприемачество
Ръководство за специалисти по подготовка на учители (2014)

Чети онлайн

B 75752
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция - ноември 2015 г. (2015)
Пламен Илиев

Чети онлайн

B 70766
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сб. с докл. от науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2006 г. (2006)
Пламен Илиев

Чети онлайн

B 74191
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник доклади от 25-та научна конференция с международно участие, ноември 2010 г. (2010)

Чети онлайн

B 67833
Каталог "Книги" | Монография
Съвременни проблеми на аграрното предприемачество в България
[Изследване] (2002)
Теодорина Турлакова; Светлозар Стефанов

Чети онлайн

B 75752
У 1343
Каталог "Книги" | Учебник
Въведение в предприемачеството
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 71599
Каталог "Книги" | Учебник
Предприемачеството
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Йордан Коев

Чети онлайн

У 997, B 68347
Каталог "Книги"
Основи на предприемачеството
(2003)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 72707
Каталог "Книги" | Книга
Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност
Теорет. и прил. аспекти (2008, 2009)
Георги Маринов; Младен Велев; Олга Гераскова

Чети онлайн

B 74457
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Регионални и глобални измерения на търговията
Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. (2013)
Виолета Димитрова

Чети онлайн

B 67698
Каталог "Книги" | Книга
Основи на предприемачеството
(2002)
Йордан Коев

Чети онлайн

B 77671
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Студентска научна конференция
Сборник с доклади (2021)

Чети онлайн

CDR 215
Каталог "Книги" | Монография
Устойчиво развитие на Община Чипровци като туристическа дестинация.
Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране : [Изследване] (2021)
Десислава Алексова

Чети онлайн