Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2700 резултата
У 998
Каталог "Книги"
Теория за вземане на решения
Модели за вземане на решения в условия на конфликт и риск : [За студентите на ИУ - Варна] (2003)
Дочо Дочев

Чети онлайн

ПВ 2380
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Студия
Поведение на домакинствата в България при вземане на решения за спестяване и инвестиране
(2019)
Таня Йорданова
У 1168
Каталог "Книги"
Теория за вземане на решения
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2008)
Дочо Дочев; Йордан Петков

Чети онлайн

У 1169
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Теория за вземане на решения
Ръководство [за студентите на ИУ - Варна] (2008)
Дочо Дочев; Йордан Петков

Чети онлайн

B 66459
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Нови информационни технологии при вземане на решения в логистиката
(1999)
Тодорка Атанасова
B 76235(1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Един частен случай на вземане на решения в условията на конфликт с помощтта на матрични игри
(2017)
Йордан Петков; Велина Йорданова

Чети онлайн

ПВ 1570
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Онтологичнобазиран подход за вземане на решения в системите за оперативно управление на производството
(2015)
Д. Гочева; Д. Георгиева; И. Бачкова
ПС 1105
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Системи за вземане на решения в Интранет среда
(1999)
Тодорка Атанасова
ПВ 1988
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск
(2014)
Златина Караджова; Стоянка Петкова-Георгиева; Яна Вангелова
B 71580
Каталог "Книги" | Книга
Вземане на решения
Субективност, реалност и размита рационалност (2007)
Кирил Тенекеджиев; Наталия Николова
B 72962
Каталог "Книги" | Книга
Вземане на решения при риск и неопределеност
[Моногр.] (2010)
Георги Менгов
Прев. ИНФОРМА-БД 2/1
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
АСПЕКТИ на процеса на вземане на решения
(1992)
ПВ 2267
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Основи на теорията за вземане на решения
(2012)
Здравко Славов
У 1169
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебно пособие
Теория за вземане на решения
Ръководство (2008)
Дочо Дочев; Йордан Петков
У 1168
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Теория за вземане на решения
(2008)
Дочо Дочев; Йордан Петков
У 998
Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Теория за вземане на решения
[Изследване] (2003)
Дочо Дочев
B 60123
Каталог "Книги" | Книга
Рангова теория за индивидуално и групово вземане на решения
[Моногр.] (1989)
Николай Станулов
Прев. ИКО 87/90
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
ВЗЕМАНЕ на решения по кадрови въпроси чрез събеседване
(1989)