Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 8919 резултата
B 75820
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
За употребата на бизнес казуси в обучението по счетоводство, анализ и финансов контрол
(2014)
Танка Милкова; Виктория Станчева

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Анализ себестоимости товарной продукции
(1990)
Йордан Цонев Христов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Анализ финансового состояния предприятия
(1990)
Йордан Цонев Христов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Анализ прибыли
(1990)
Антон Свраков
B 73484
Каталог "Книги" | Книга
Анализ финансовой отчетности
[Учебник для студентов ВУЗ, обучающихся по спец. Бухгалтерский учет, анализ и аудит] (2011)
Н. Илышева; С. Крылов
B 73485
Каталог "Книги" | Учебник
Анализ финансовой отчетности
[Учебник для студентов ВУЗ, обучающихся по спец. Бухгалтерский учет, анализ и аудит] (2011)
М. Вахрушиной
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Анализ на пазара на обществени поръчки в България
(2022)
Севдалина Христова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Списание
Организационни въпроси на икономическия анализ в общинските народни съвети
(1989)
Надя Костова
B 77251
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Анализ на финансовото състояние
По примера на предприятие "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД и на предприятие "Контурглобал Марица Изток 3" АД (2019)
Деница Христова

Чети онлайн

B 54496
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Икономическият анализ в условията на повсеместната интензификация на народното стопанство
(1985)
Йордан Цонев Христов