Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2686 резултата
С 908\Е20
Каталог "Книги" | Справочно издание
Европейски съюз. Факти и цифри.
(2014)

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Европейски съюз и информационното общество
Учебник за дистанционно обучение (2013)
Иван Русев
B 77805
Каталог "Книги" | Монография
Митнически регулации и икономически аспекти на вноса в Европейски съюз
[Монография] (2021)
Цветан Мадански
У 1077
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономика, инвестиции, Европейски съюз
Сб. с докл. от науч. конф. с междунар. участие, юни 2006, Варна (2006)
Димо Ангелов

Чети онлайн

БС БИУВ 316/2005
Каталог "Статии, стандарти, автореферати"
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Книги и статии. 1984 - 2005. 280 загл. Бълг. и др. ез . Март 2005. БИУВ 316/2005
интеграция и присъединяване (2005)
ПС 940
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия Европейски съюз
(2014)
Нора Николаева
ПВ 1721
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Тенденции и процеси в отношенията Европейски съюз - България
(2009)
Петко Ганчев
БС БИУВ 36/1997
B 67696
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
БЪЛГАРИЯ - Европейски съюз
Състояние, проблеми, перспективи : Материали от науч.-практ. конф., проведена на 27-28 май 2002 г. (2002)
Д 200
Каталог "Книги" | Книга
Карта [на] Европейски съюз
Държави-чл. и страни-кандидатки (2002)
У 1077
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Българското общество и присъединяването ни към Европейския съюз
Проблеми и противоречия (2006)
Пеню Михайлов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Европейски перспективи на директното животозастраховане
(2020)
Стоян Киров
В 70244
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Европейски перспективи за промени на статистиката в информационното общество
(2005)
Димитър Радилов

Чети онлайн

В 70244
В 70244
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Европейски перспективи пред българския строителен бизнес
(2005)
Иван Желев Иванов

Чети онлайн