Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 10502 резултата
ПВ 2425
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
България - земя на виното
(2023)
Ани Манева
C 7699
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Мистичният туризъм - алтернатива за България = Mystic tourism - an alternative for Bulgaria
(2020)
Любомира Тодорова

Чети онлайн

C 7699
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
SWOT анализ на пешеходния туризъм в България = SWOT analysis of hiking and trekking tourism in Bulgaria
(2020)
Станислав Пляков

Чети онлайн

B 77879
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Роля на НАЦИД в системата на висшето образование в България
(2022)
Диана Димитрова

Чети онлайн

B 77879
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Управление на риска в държавните университети в България
(2022)
Недялка Александрова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Сензорен маркетинг в България = Sensory Marketing in Bulgaria
(2021)
Валентина Макни; Моника Георгиева

Чети онлайн

B 63221
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Качеството на висшето образование в България от гледна точка на икономикса на информацията
"Лимон" ли е висшето образование в България (1994)
Илиян Стефанов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Насоки за развитие на висшето образование в България
(2018)
Добрин Добрев

Чети онлайн

B 78043
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Маркетинг на материалните обекти под егидата на ЮНЕСКО в Североизточна България
(2017)
Стоян Маринов; Галина Илиева
B 75925
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Спортни активности през туристическите сезони в България
(2016)
Огнян Къчев

Чети онлайн

B 75925
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Отговорният туризъм в България: възможности и предизвикателства
(2016)
Бистра Василева; Пламена Паламарова
ПВ 1721
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Предизвикателства и заплахи за България от страна на международния тероризъм
(2016)
Евгений Бирюков
ПС 1125
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България
2008 : Специално приложение "Жените и предприемачеството" (2008)

Чети онлайн

ПС 1125
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България
2007 (2008)

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Съпоставка на търсенето на местно и вносно вино в България [A Comparative Study of Demand for Local and Foreign Wines in Bulgaria]
(2014)
Георги Маринов Георгиев; Петьо Бошнаков

Чети онлайн