Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги"

Въведение в банковото дело

Учебник [за студентите на СА Ценов - Свищов]
Божидар Божинов
B 74266

Детайли

Издателство
Акад. изд. Ценов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
2013
Страници
248 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
търговски банки, небанкови финансови институции, банков риск, управление на риска, Централна банка, кредитори, банково регулиране, надзор, депозитно застраховане, осигурителна система, банкови кризи, България, история, БНБ, ЕЦБ - Европейска централна банка, Европейска централна банка, ЕС, банкови системи, Канада, страни-членки, Русия, САЩ, Швейцария, Япония, Закон за кредитните институции
ISBN
978-954-23-0818-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 237 - 248 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия