Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Търговско право

[Учебник за студентите от ИУ - Варна]
Маргарита Бъчварова; Виолета Владова-Иванова; Милена Цветковска
У 1646

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2022
Страници
264 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.7 Търговско право
Ключови думи
Търговски регистър, търговско предприятие, търговски книги, търговски сделки, договор за продажба, търговско представителство, търговски дружества, търговска несъстоятелност
ISBN
978-954-21-1113-9
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 260 - 263
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Заета от читател 10
Хранилище - книги заемна 5

Действия