Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Неконвенционалната парична политика на централните банки в контекста на пандемията от Covid-19

Колективна монография
Силвия Трифонова; Атанас Атанасов; Свилен Колев
B 77842

Детайли

Издателство
Изд. комплекс УНСС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2021
Страници
376 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
централни банки, парична политика, лихвен процент, правителствени облигации, паричен пазар, ликвидност, рефинансиране, Европейска централна банка, финансови пазари, кредитиране на бизнеса, ценни книжа
ISBN
978-619-232-570-1
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 323 - 356
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия