Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2022
Страници
281 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
330.101.541 Макроикономика
Ключови думи
макроикономическа политика, брутен вътрешен продукт (БВП), съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроикономическо равновесие, безработица, инфлация, икономически растеж
ISBN
978-954-21-1105-4
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 278 - 280
Тематични рубрики
Макроикономика. Микроикономика
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Заета от читател 41
Хранилище - книги заемна 9

Действия