Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

ДАНЪЧНИ закони 2001

С всички изм. и доп. : Посл. изм., ДВ, бр. 6 от 19 ян. 2001г
A 5180

Детайли

Издателство
Паралакс
Местоиздаване
София
Година на издаване
2001
Страници
343 с
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
ЗДДС, ЗКПО, Закон за акцизите, ЗМДТ, ЗОДФЛ, Закон за събиране на държавните вземания, Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания
ISBN
954-741-050-4
Отрасъл
Обществени науки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия