Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
ИК СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2010
Страници
334 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.76 Борсова търговия. Котировки на акции на фондовата борса.
658.15 Финансово ръководство на предприятията. Управление на частните финанси
Ключови думи
.термини, терминологичен речник, енциклопедичен сборник, корпорации, мениджмънт, корпоративно управление
ISBN
978-954-449-509-1
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. след всяка тема
Тематични рубрики
Икономика. Икономически науки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 2
Архивен 1

Действия