Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
ИК СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2010
Страници
334 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.76 Борсова търговия. Котировки на акции на фондовата борса.
658.15 Финансово ръководство на предприятията. Управление на частните финанси
Ключови думи
икономически термини, терминологичен речник, енциклопедичен сборник, корпорации, мениджмънт, корпоративно управление
ISBN
978-954-449-509-1
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. след всяка тема
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 2
Архивен 1

Действия