Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Статистически и иконометричен софтуер

[Учебник за студентите на ИУ - Варна]
Веселин Хаджиев; Весела Димитрова; Любомир Любенов

Чети онлайн

У 1375

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2009
Страници
254 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
311 Статистиката като наука. Теория на статистиката
Ключови думи
статистически софтуер, иконометричен софтуер, емпирични разпределения, статистически изводи, корелационен анализ, регресионен анализ, динамични редове, класификационни методи, анализ на данни, клъстерен анализ, дискриминантен анализ
ISBN
978-954-21-0415-5
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 253
Тематични рубрики
Статистика
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 18
Читалня 2
Заета от читател 1

Действия