Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт

[Монография]
Теодора Димитрова
B 74415

Детайли

Издателство
Акад. изд. Ценов - Свищов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
2013
Страници
217 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
вътрешен одит, банково управление, банкиране, човешки фактор, ефективност, риск
ISBN
978-954-23-0834-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 187 - 189 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия