Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Осигуряване и осигурителен пазар

Иванка Данева
B 76785

Детайли

Издателство
Унив. изд. на НБУ
Местоиздаване
София
Година на издаване
2018
Страници
319 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
социално осигуряване, осигурителен пазар, инвестиционна политика, оценка на риска, осигурителни плащания, проект BG05M20P001-2.009-0036
ISBN
978-619-233-015-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 315 - 319
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 2

Действия