Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

World Development Indicators

2007 : On CD-Rom

Чети онлайн

CDR 96

Детайли

Издателство
The World Bank
Местоиздаване
Washington
Година на издаване
2007
Страници
диск (1 бр.)
Класификационен индекс
УДК Значение
338 Икономическа политика. Икономическо положение. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени
311 Статистиката като наука. Теория на статистиката
Ключови думи
Световна банка, глобална икономика, икономически показатели, сравнителни данни, пазари, ценови равнища, човешки ресурси, околна среда, социални показатели, статистика
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Икономическо положение, Статистика
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия