Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад

70 години катедра и специалност Стокознание в България = 70 years Department and Specialty Commodity Science in Bulgaria

Теменуга Стойкова

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Източник
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади oт тринадесета научна конференция = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from Thirteen Scientific Conf.
Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2018
Страници
с. 33 - 55
Ключови думи
Икономически университет, история, катедра Стокознание
ISBN
978-954-21-0977-8

Действия