Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг

В 2 т.
Р. Исаев
B 74326

Детайли

Издателство
Инфра-М
Местоиздаване
Москва
Година на издаване
2013
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
банки, управление на качеството, управление на проекти, оперативно управление, управление на времето, операционен риск, маркетингово управление, бенчмаркетинг, .методика, бизнес модели, програмни продукти
Томове
Том Заглавие Година на издаване Страници Забележка
Т. 2
ISBN: 978-5-16-006228-0
336 Библиогр. с. 326
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия