Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор

[Изследване]
Павел Додов
B 75989

Детайли

Издателство
ИПК Светлина АД
Местоиздаване
Ямбол
Година на издаване
2015
Страници
188 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
банкови кризи, световна финансова криза, капиталова адекватност, ликвидност
ISBN
978-619-7020-08-3
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 162 - 173
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия